Tuyển dụng - Công Ty TNHH Sx bao Bì Nhựa Tâm Hoàn Cầu - 0919485739

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Sx bao Bì Nhựa Tâm Hoàn Cầu - 0919485739

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Sx bao Bì Nhựa Tâm Hoàn Cầu - 0919485739

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Sx bao Bì Nhựa Tâm Hoàn Cầu - 0919485739

Tuyển dụng - Công Ty TNHH Sx bao Bì Nhựa Tâm Hoàn Cầu - 0919485739
Tuyển dụng - Công Ty TNHH Sx bao Bì Nhựa Tâm Hoàn Cầu - 0919485739

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MAY- Nhân viên kinh doanh

Công ty đang cần tuyển 12 công nhân chuyên về nghành may và 5 nhân viên kinh doanh. Hồ sơ xin việc vui lòng nộp...

-: Tháng 11, 15 - 2018 / By Admin
Top