Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,

Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,

Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,

Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,

Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,
Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,

BAO SLING Mẫu Mới Nhất

Giá: 2.500.000đ
Bao ling là 1 dạng bao jumbo chỉ có đáy và 4 quai cẩu, hoặc có bao jumbo mỏng. Bao sling thường được sử dụng để đóng hàng hóa dạng khối, bao 50kg,
Thông tin chi tiết
Bình luận
Sản phẩm cùng loại
Yêu cầu báo giá

Liên kết chia sẻ - kết nối thành công

Top