Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.

Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.

Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.

Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.

Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.
Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.

BAO JUMBO ĐÁY GẮN ỐNG XẢ

Giá: 320đ
Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng
Thông tin chi tiết
Bình luận
Bao Jumbo đáy xả: Đắy gắn thêm ống xả, ống xả có 2 loại, xả thường, xả cánh sen, sử dụng đắy có gắn ống nạp mục đích dùng xả hàng.
Sản phẩm cùng loại
Yêu cầu báo giá

Liên kết chia sẻ - kết nối thành công

Top